Direct naar de inhoud.

Hypotheekvormen voor doorstromer

Als u uw huidige woning verkoopt en een nieuwe woning koopt, krijgt u mogelijk te maken met nieuwe belastingregels rond de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Het is afhankelijk van uw situatie voor welke hypotheekvormen u in aanmerking komt.

Welke hypotheekvorm u kunt kiezen, is afhankelijk van uw situatie:

 • U verhuist en hoeft geen extra lening
  Verhuist u naar een andere woning, had u al een hypotheek op 31 december 2012 en heeft u geen aanvullende hypotheek nodig? Dan gelden de nieuwe belastingregels niet en kunt u uw huidige hypotheekvorm meenemen naar uw nieuwe woning. De geldverstrekker beoordeelt aan de hand van de geldende regels voor hypotheekverstrekking wat uw mogelijkheden op dat moment zijn.
 • U verhuist en heeft een extra lening nodig
  U krijgt te maken met de nieuwe regels als u een aanvullende hypotheek nodig heeft. Voor de aanvullende hypotheek geldt dat u deze binnen 360 maanden (30 jaar) geheel en minimaal annuïtair moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat u voor deze lening kunt kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Voor de bestaande hypotheek blijven de huidige regels gelden. U kunt deze hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning. U bent niet verplicht om bij dezelfde geldverstrekker te blijven.
 • U verkocht uw woning in 2012 en huurt sindsdien
  De jaren waarin u sinds 2001 renteaftrek hebt gekregen worden in mindering gebracht op de jaren dat u nog recht heeft op renteaftrek. Om recht op renteaftrek te behouden, moet u uw volgende hypotheek minimaal annuïtair aflossen. Hiervoor geldt de maximale termijn van dertig jaar. De jaren waarin u tot en met 2012 renteaftrek kreeg, worden in dit geval in mindering gebracht op het aantal jaren dat u nog recht heeft op renteaftrek, maar niet op het maximum aantal jaren dat u mag aflossen om op die renteaftrek recht te houden.
 • U heeft uw woning verkocht in 2014 en koopt een woning in 2015
  Heeft u vanaf 2012 een eigen woning, waarop een hypotheek rustte, en deze verkocht in 2014? Dan valt u voor de hoogte van de hypotheekschuld van uw voormalige woning bij de aankoop van een nieuwe eigen woning in 2015 onder het overgangsrecht. De overdracht van de woning moet dan wel plaatsvinden voor eind 2015. U bent dan niet verplicht om uw bestaande hypotheek minimaal annuïtair af te lossen. U kunt de bestaande hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning. Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan gelden voor het aanvullende deel de nieuwe belastingregels en moet u deze aanvullende hypotheek verplicht minimaal annuïtair aflossen.
 • U verkoopt uw woning in 2015 of erna en gaat huren
  Verkoopt u in 2015 of in de jaren erna uw woning, huurt u tussentijds een woning en koopt u vervolgens op een later moment een nieuwe woning? Dan valt u met uw bestaande hypotheek onder het overgangsrecht als u een nieuwe eigenwoningschuld aangaat binnen het lopende jaar of het daarop volgende kalenderjaar. Als u uw woning dus in 2015 verkoopt, moet uw hypotheek voor uw nieuwe woning voor eind 2016 passeren. En als uw woning in 2016 verkoopt, moet uw hypotheek voor uw nieuwe woning uiterlijk eind 2017 passeren, et cetera. Dan moet ook de overdracht van de woning hebben plaatsgevonden. Voldoet u hieraan, dan kunt u desgewenst uw bestaande hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning. Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan gelden voor dit deel wel de nieuwe belastingregels. De aanvullende hypotheek moet u minimaal annuïtair aflossen.
  Als het passeren van de hypotheekakte voor de aankoop van de nieuwe woning later plaatsvindt, dan moet u de volledige hypotheek voor de nieuwe woning minimaal annuïtair aflossen.

 

Bron: http://www.eigenhuis.nl