Direct naar de inhoud.

Beloningsbeleid

Makelaardij Schiphuis wil graag transparant zijn over onze dienstverlening en onze beloning.

Doel beloningsbeleid

In ons beloningsbeleid ligt de focus op het belang van onze klanten. Het beloningsbeleid is ontwikkeld overeenkomstig huidige wet- en regelgeving van het AFM. Dit vertaalt zich ook naar het beloningsbeleid van onze medewerkers. Dit betekent dat we waar het kan zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen worden geprikkeld tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van Makelaardij Schiphuis met uitzondering van de schoonmaakster.

Beloning medewerkers

De volgende beloningsvormen komen voor binnen onze onderneming.

  • Vast salaris. Deze beloning is marktconform. Inschaling is onder andere afhankelijk van leeftijd, diplomabezit en relevante werkervaring. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
  • Jaarlijks 8% vakantietoeslag.
  • Reiskostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
  • Auto van de zaak. Wanneer het bezoeken van relaties onderdeel uitmaakt van hun functie, kan aan een aantal medewerkers een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Beloning Makelaardij Schiphuis

Wij hanteren vaste tarieven voor onze dienstverlening.

De tarieven voor 2023 zijn:

Soort dienstBedrag
HYPOTHEEK
Eerste gesprekGratis!
Advies en bemiddeling aanvraag hypotheek€2150,-
Advies en bemiddeling aanvraag hypotheek zakelijk inkomen€2350,-
Advies en bemiddeling aanvraag hypotheek met starterslening€2900,-
Advies en bemiddeling aanvraag hypotheek met starterslening en zakelijk inkomen€3100,-
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid€1750,-
Omzetten hypotheekvorm incl. eventuele verzekeringen€775,-
Advies en bemiddeling renteaanpassing per leningdeel (max. €295,00)€175,-
Verhoging hypotheek, 2e hypotheek binnen inschrijving €1500,-
Hypotheek verlengen€750,-
Dossierkosten€375,-
TAXATIES
Taxatie zonder verbouw€695,-
Taxatie met verbouw€795,-
VERZEKERINGEN
Bemiddeling en advies lijfrente€395,-
Advies en bemiddeling alimentatieverzekering€225,-
Advies en bemiddeling overlijdensrisicoverzekering€175,-
Advies en bemiddeling uitvaartverzekering€75,-
Advies en bemiddeling maandlastbeschermer€175,-
Advies en wijziging kapitaal-/levensverzekering€75,-
Wijziging verpanding€175,-
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Ondernemer, advies en bemiddeling€495,-

Provisie

Bij particuliere en zakelijke schadeverzekeringen wordt provisie betaald vanuit de premie van de verzekeringen. Deze provisie ontvangen wij rechtstreeks vanuit de verzekeraars.

BTW

Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer, op het moment van opdracht, de intentie bestaat om te bemiddelen in een hypotheek, levensverzekering of schadeverzekering betreft, dan hoeven wij geen BTW in rekening te brengen.

Kosten bij voortijdige beëindiging van de opdracht

Indien u, na het tekenen van de opdrachtbevestiging, toch niet verder met ons wilt, stoppen we de werkzaamheden en ontvangt u een factuur met het vaste bedrag van € 750,- ex. BTW voor gemaakte kosten en uren. Echter, indien u ná het tekenen van de aangevraagde offerte besluit om de overeenkomst te ontbinden, dan bent u het volledige bedrag dat is overeengekomen in het opdrachtformulier verschuldigd. U ontvangt hiervoor een factuur.