Direct naar de inhoud.

Over ons

Dienstenwijzer

Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Makelaardij Schiphuis. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u informatie over onze dienstverlening, onze klachtenregeling en over andere zaken.

Wie zijn wij,

Makelaardij Schiphuis

Technicumstraat 1A

9581 BA Musselkanaal

Makelaardij Schiphuis is een regionaal gebonden kantoor. Wij zijn een onafhankelijk financieel advieskantoor.

Klantvriendelijkheid en service vinden wij vanzelfsprekend.

Bij ons kunt u terecht voor:

  • Makelaardij, verkoop en aankoop van een woning
  • Taxaties
  • Hypotheken
  • Schadeverzekeringen particulier
  • Schadeverzekeringen zakelijk
  • Inkomensverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Consumptief krediet

Makelaardij Schiphuis heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor bovengenoemde financiële diensten en producten. Ook zijn wij aangesloten bij de VBO (Vereniging van makelaars en taxateurs), het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) en de NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) voor de makelaardij.

Bereikbaarheid en openingstijden

U kunt ons op vele manieren bereiken.

Telefoon 0599412804

WhatsApp 0657044188

E-mail: info@makelaarijschiphuis.nl

Internet www.makelaardijschiphuis.nl

Natuurlijk kunt u ook ons kantoor bezoeken. De openingstijden zijn op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur. Uiteraard kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Onze dienstverlening richt zich op:

Makelaardij

Wij kunnen u helpen bij het verkopen en aankopen van een woning. Wij zorgen er dan voor dat de woning gefotografeerd wordt, en op Funda en andere verkoopsites komt te staan. Wij begeleiden u bij eventuele onderhandelingen en het opstellen van de koopakte. Wij zorgen er vervolgens ook voor dat de notaris alle benodigde stukken ontvangt. Wij zijn aangesloten bij de VBO.

Taxaties

Indien u uw huis koopt, of iets wilt verbouwen, of misschien gaat scheiden hebt u een taxatierapport van uw woning nodig. Deze kunnen wij voor u maken. Het rapport zal gevalideerd worden door het NWWI. Wij zijn gecertificeerd bij het NRVT.

Hypothecair krediet

Indien u een huis koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. U beslist over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo’n beslissing moet u als consument op vele zaken letten. De maandlasten, de aflosmogelijkheden, rentevastperiode. Daarnaast wijzen we u op risico’s die invloed kunnen hebben op de betaalbaarheid van uw maandlasten. Denkend aan risico bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of pensioen.

Schadeverzekeringen particulier en zakelijk

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de verzekering van uw woonhuis of auto. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. Zowel particulier als zakelijk.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot verzekeringen om een nabestaandenvoorziening te treffen. Voor zowel advies als bemiddeling zijn wij bevoegd u te helpen.

Consumptief krediet

Voor het kopen van een auto, het verbouwen van uw woning of andere specifieke wensen kunt u bij ons een consumptief krediet sluiten.

Inkomensverzekeringen

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het verzuim van uw medewerkers of voor als er iets met u zelf gebeurd. Daarvoor kunt een verzuimverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering voor afsluiten. Wij zijn bevoegd om u hierin te adviseren en een verzekering voor u aan te vragen.

Hoe komen wij tot een advies

Makelaardij Schiphuis heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij een of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren waaronder de kwaliteit en voorwaarden. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee we zaken doen. Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van mening, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële aanbieders gaan zoeken. In dit geval melden wij dit altijd vooraf.

Onze kosten

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de advieskosten.

Schadeverzekeringen

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. Wij ontvangen van de verzekeraars waar uw verzekering wordt gesloten provisie die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

Ons intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor 100% uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bii ons marktconform. Extra beloning wordt gegeven op kwalitatieve doelstellingen die het klantbelang dienen. Daarnaast beoordelen en sturen wij onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen.

Wij vragen ook iets aan u.

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken aan u.

Juiste en volledige informatieverstrekking.

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk van actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in gezinssamenstelling, inkomsten enz.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken wanneer alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico omdat wij dachten dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het compleet maken van totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, andere baan, huwelijk. Of misschien verandert uw situatie door geboorte, werkloos raken, arbeidsongeschiktheid.

Informatie doornemen

Indien wij voor u bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten of diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de offertes, aktes, polissen en andere overeenkomsten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend contoleren wij deze documenten ook.

Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft. Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan ons. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon 09003552248

www.kifid.nl

Bij een aantal partijen staan wij ingeschreven In een register:

Kamer van Koophandel: 02320420

Autoriteit Financiële Markten: 12006524

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: 300.003.650

Stichting Erkend Hypotheekadviseur: 17314

NRVT: RT313458071